İŞVEREN HEYETİ BÜYÜK BİR ŞANSI KAYBETMİŞTİR
23 Eylül 2019, Pazartesi

Sağlık çalışanları döner sermayenin işveren tarafından çözümü noktasında takındığı tavrı uzlaştırıcı bulmamakta, tahkime gidecek olması beklentileri devam ettirirken, ne gibi sonuçlar çıkabileceği konusunda sağlıkçıların kafaları karışıktır. 

Yüzdelik zamlarda takınılan tavrın yanlış olduğu, sosyal haklarda maddelerin görüşülmesine musaade edilmemesi, geriye dönük hakların tekrar gündeme gelmesi, işveren heyetinin ne yapmak istediğini sorgular hale gelmiştir. 

Sağlık Çalışanları, matrahın yükseltilmesini, verginin sabıtlenmesini, refakat izinlerinin kanuni bir zemine oturtulmasını, kadro birlikteliğini, senelik izinlerden dönersermaye kesintisi yapılmamasını, döner sermayenin adaletli, hakkaniyetli ve eşit hak ediş ekseninde dağıtılabilmesini, nöbet ücretlerinin %50 zamlanmasını, icapların hicaba dönüşmemesini, sosyal haklar konusunda sayabileceğimiz toplamında 44 maddeden oluşan talepleri unutturmak adına % 4 + 4 ve % 3 + 3 gibi kabul edilemez bir rakamın kabulu noktasında yapılan ısrarları kabul etmemektedir, bu noktada Memur Sen in tavrı kendilerincede kabul edilir bir tavir olduğunu, taleplerin karşılanması noktasında taviz verilmemesi görüşündedirler. 

Kaçkar Devlet Hastanesi olarak zaten yıllarca döner sermaye alamadıklarını beyan eden sağlık çalışanları, başkanın ziyareti ve toplu sözleşme sürecinin istişaresinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 

Cumhurbaşkanımızın Rize'yi ziyaretlerinde, Sağlık çalışanlarının Rize özelinde ve Türkiye genelinde geldikleri noktayı, Rize bürokrası ve siyaseti tarafından kendilerine arz edileceğini ümit ediyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo