AİLE HEKİMLİĞİNDE ÇALIŞAN KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI
28 Haziran 2020, Pazar

EŞ DURUMU TAYİN HAKKI: Aynı iş yerinde çalışan, aynı işi yapan, farklı statüler, statü kaynaklı amilde (işte) amir, memur ilişkisi doğurur. İş güvencesi olan çalışan, güvencesi olmayan çalışanı güdümü altına almak ister. Sonuç olarak iş barışı bozulur. Fiili memur amir ilişkisi görünmese de istenmeden psikolojik baskı kaçınılmazdır.
Psikolojisi bozulan aile hekimliğinde çalışan kamu çalışanı ASÇ asıl kadrosuna geçerek farklı mekanda psikolojik travmadan kurtulabilir. Aile hekimliğinde çalışan kamu dışı personelin asıl kadrosu olmadığı için kaderine terk edilmekte psikolojik travmalarla hiç tasvip etmediğimiz sonuçlar doğabilmektedir.
Aile hekimliğinde çalışan Kamu çalışanı ASÇ eş durumu tayin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek tayin oluyor ve iş garantisi devam ediyor. Aile hekimliğinde çalışan Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor.
Aile hekimliğinde çalışan Kamu dışı ASÇ sözleşme hakkı devam ettirilerek gittiği ilde ya da ilçede mevcut boş birim ile sözleşme yapma hakkı verilmelidir. Bunun içinde Kamu dışı kadroları ilin emrine değil de, Bakanlığın emrine verilmelidir.
Kesin çözüm kadro tahsisidir; Emsal teşkil etmesi amacıyla 04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4924 sözleşmelilerin kadroya alınması emsal alınabilir. Bu dönemde 4924 sözleşmeliler birçok maddi kayıplara rağmen seslerini çıkarmadılar ve tahsis edilen 657 kadrolara atandılar. Şimdide kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının maddi kayıpları olmasına rağmen, sosyal hakların kazanılabilmesi adına onlar bu fedakarlığı yapmaktan kaçınmıyorlar.
DOĞUM SONU ÜCRETSİZ İZİN; Aile hekimliğinde çalışan Kamu çalışanı ASÇ doğum sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek iznini kullanıyor ve iş garantisi devam ediyor. Aile hekimliğinde çalışan Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor.
En az 3 çocuk denilerek, genç nüfusun artmasını hedefleyen hükumetimiz mevcut çalışma şartları ile aile hekimliğinde çalışan kamu dışı sağlık çalışanlarını evlenmemeye, evlenseler de çocuk yapmamaya itiyor.
Aile hekimliğinde çalışan Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına, sözleşme hakkı saklı kalmak şartı ile doğum sonrası ücretsiz izne çıkma hakkı, izin dönüşünde boş olan birim ile sözleşmesinin devam etmesi hakkı verilmelidir. Kesin çözüm kadro tahsisidir.
ASKERLİK SÜRESİNCE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI; Aile hekimliğinde çalışan Kamu çalışanı ASÇ askere gideceği zaman ücretsiz izin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek iznini kullanıyor ve iş garantisi devam ediyor. Aile hekimliğinde çalışan Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor.
Aile hekimliğinde çalışan Kamu dışı ASÇ askere gittiğinde ücretsiz izin verilmeli, askerlik dönüşünde kendi birimi hala boş ise oraya, değilse boş olan birim ile sözleşme yapma hakkı tanınmalıdır. Kesin çözüm kadro tahsisidir.
EMEKLİ TAZMİNAT HAKKI; Aile hekimliğinde çalışan Kamu çalışanı asıl görev yerine dönerek emeklilik tazminatı hakkını kazanıyor, ancak aile hekimliğinde çalışan kamu dışı aile sağlığı çalışanının emeklilik tazminatı hakkı bulunmamaktadır.
Aile hekimliğinde çalışan Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına emeklilik tazminatı yolu açılmalıdır. Kesin çözüm kadro tahsisidir.
HASTALIK İZİN HAKKI; Aile Hekimliği Sisteminde 180 gün heyet raporu sonrası izinlerde Aile Hekimliği sözleşmesi fesih olur ve kamu çalışanı ilk görev yerine dönerek rapor izni 657’ye göre devam eder. Aile hekimliğinde çalışan Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılır.
Aile hekimliğinde çalışan Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının hastalık nedeni ile aldıkları rapor sınırlaması kaldırılmalı, yada aile hekimliğinde çalışan kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının sözleşme hakkı devam ettirilmelidir. 

        Yazımızda AİLE SAĞLIĞI MENSUPLARI DERNEĞİNİN raporundan alıntı yapılmıştır. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo